Zavest in podzavest

zavest

»Zavestno lahko neposredno vplivamo na našo podzavest z novimi miselnimi vzorci, ki jih bomo izbrali. Tako izstopimo iz svojih nekdanjih okvirjev ter omejitev in pričnemo graditi na novo, tisto kar bo predstavljalo naš kakovostnejši načina življenja.«  
 

Naš um je sestavljen iz dveh delov: 

1. Zavestni del je tisti, s katerim lahko upravljamo direktno. Z njim smo povezani v vsakem trenutku in kadarkoli lahko zavestno, sami, izberemo misel ali sliko, ki jo želimo gojiti. Na ta način misel posredujemo podzavestnemu delu (izberemo lahko vse tisto, česar si v svojem življenju najbolj želimo in se zavestno osredotočimo na misel, ki je povezana s tem). Zelo pomembno je, kaj bomo izbrali, zato je potrebno, da si postavimo cilj, ga vizualiziramo, se nanj osredotočimo in skozi ta proces postanemo aktivni soustvarjalci za dosego svojega cilja. 

2. Podzavestni del pa je tisti del, v katerem gojimo slike, osebe ter informacije, ki so del našega življenja. V njem je shranjeno prav vse, kar smo v svojem življenju zavedno ali ne, vstavili v svoj svet kvalitet. Vse tisto kar smo preživeli, vse naše navade, dvomi in strahovi prebivajo v podzavesti. Z vero posredujemo zavestno izbrano sliko ali misel naši podzavesti in nato, iz začetne preproste ter puste misli, razvijemo občutek. Misel se bo razširila in s tem načinom bomo deležni novih možnosti, ki jih lahko uporabimo, da pridemo do manifestacije oziroma rezultata, ki ga želimo. 

Da bi lahko svojo začetno misel razvili do uresničitve, pa je zelo pomemben akcijski načrt, ki ga skozi jasno miselno sliko dosežemo samo s sodelovanjem. 
Biti moramo vztrajni, imeti vero v to kar smo si zadali in po tem procesu lahko uresničimo karkoli. 

Ponovimo ta preprosti potek: 

Misel, katero izberemo, okrepimo z vero (zaupanjem) in pričakovanjem. Dosledno ponavljamo vse, dokler ta ne postane del naše podzavesti. 

V tem delu neštetih možnosti razvijamo sliko, kakor da želeno že posedujemo. Ustvarimo vizijo tistega, kar želimo in skozi ta proces lahko pričnemo s svojo aktivnostjo do popolne realizacije. 

Akcijski načrt je zelo pomemben. Strateško oblikujemo akcijski načrt, da bi skozi ta proces tudi dosegli želen rezultat. 

Preprosto in enostavno, po toku zakona privlačnosti. Verjemimo vase in v svoje sposobnosti. 

Potrebujemo le

  • Resnični odgovor na preprosto vprašanje: 

          Kaj je tisto s čimer želim vplivati in tako izboljšati kakovost svojega življenja?

  •  Postavitev cilja. 
  • Dogovor s samim seboj, da bomo odločni spodbujevalec samega sebe pri procesu ponotranjenja. 

Bodi osredotočen na to kar si si zadal, ne prenehaj in ne obupaj. 
Vera in zaupanje sta tisto, kar nas bo motiviralo! 

                                     »Vaja dela mojstra,  če mojster dela vajo« 

 Kako ustvarjati nove navade? 

                                        “Navada je ideja, zataknjena v umu!”  
                                                                                                (Edvard Kadic) 

Zelo pomembno je zavedanje, da skozi enak postopek lahko vplivamo na izboljšanje kakovosti našega življenja, s ponotranjanjem novih prepričanj ter soustvarjanjem lastnih navad. Skozi ta proces lahko direktno vplivamo na vse tisto, kar predstavlja okvirje, v katerih smo obtičali in izvirajo iz naše življenjske paradigme. 

                        “Vse omejitve izvirajo iz idej in prepričanj, ki jih gojimo v sebi.” 

Iz tega sledi, da karkoli izberemo ter počnemo z rednim ponavljanjem, postane naša navada. S ponavljanjem tako ustavimo novo sliko v naš svet kakovosti in s tem shranimo novo vedenje kot navado.  
Da bi lahko opustili navade, ki nam niso všeč, bomo zato potrebovali novo sliko. Saj integrirane sličice ne moremo samo odstraniti (saj bomo pri tem občutili primanjkljaj. Predlagam, da izberete drugo vedenje in tako, z vztrajnim ponavljanjem, nadomestite staro navado z novim vedenjem, ki ga boste izbrali). 

Misel nastane, potem smo mi tisti, ki z zavestnim delom uma omogočimo, da se misel širi in pošljemo signal svojemu podzavestnemu delu. Ko misel poglabljamo,  že razvijamo proces pomnjenja. Ko pa želimo vstaviti novo sliko v svojo podzavest, je potrebno misel nahraniti in jo obdržati v življenju, dokler ta ne postane del našega podzavestnega sistema. 

Potreben je proces in skozi samozavedanje načrtno vztrajanje pri svoji ideji. Le tako lahko misel postavimo v življenje. 

                                                              Pripravljeni? 

Deli s prijatelji: